0575-757043

Hypotheek ABC

Alle vaktermen die met een hypotheek te maken hebben voor u uitgelegd.

Hypotheek Bibliotheek

Onderstaand vindt u een begrippenlijst op alfabet ,waarbij stil wordt gestaan bij alle termen waar u bij het aanvragen van een hypotheek mee te maken krijgt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Economische looptijd

De looptijd van de hypotheek is vaak 30 jaar. De economische looptijd is de looptijd van de hypotheek wanneer je deze terug dient te betalen.

Effectieve hypotheekrente

De effectieve hypotheekrente dan wel het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) houdt er rekening mee dat u de hypotheekrente maandelijks achteraf betaalt. Vandaar dat deze rente wat hoger is dan de nominale rente.

Eigen geld

Tegenwoordig kunnen niet alle kosten meer meegefinancierd worden. U zal zelf spaargeld dienen in te brengen om de financiering sluitend te krijgen

Eigendom

Eigendom kan opgedeeld worden in het juridisch en economisch eigendom. U bent juridisch eigenaar als de woning bij de notaris aan u is overgedragen. Bij economisch eigendom gaan de rechten van de woning over op de koper.

Eigenwoningforfait

Een bijtelling die u krijgt van de belastingdienst wanneer u een eigen woning in bezit heeft. Deze wordt gebaseerd op de woz waarde

Eigenwoningreserve

De verkoopopbrengst minus de makelaarskosten en de openstaande hypotheek.

Energielabel

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. Dit loopt van de letters A tot G. Waarbij A staat voor het meest zuinig. Een energielabel is tegenwoordig verplicht.

Erfdienstbaarheidslasten en beperkingen

Voorwaarden die horen bij uw woning. Denk aan het recht van overpad, waarbij uw buren gebruik mogen maken van uw erf

Erfpacht

Bij erfpacht bent u juridisch geen eigenaar van de grond, u koopt het recht van erfpacht. U kunt dit zien als een soort huur voor uw grond.

Erfpachtcanon

Wanneer u een huis koopt met erfpacht bent u hier een erfpachtcanon voor verschuldigd. Dit kunt u maandelijkse verschuldigd zijn of per jaar.

Euribor tarief

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Het is de geldende rente waartegen de Europese banken elkaar geld uitlenen.

Executieverkoop

Wanneer u de hypotheeklasten niet meer betaalt, heeft de bank het recht uw woning te verkopen. Dit wordt executieverkoop genoemd.

0575-757043